Grönt Stockholm. Ekologisk trädgårdsskötsel.

 

GRÖNT är en del av Zon 2 och erbjuder grön och ekologisk trädgårdsskötsel. Du hittar oss på grontstockholm.se. Se oss som din städhjälp i trädgården och kom ihåg att du kan få RUT-avdrag på nästan alla vår trädgårdstjänster.

Vi erbjuder:
Vårstädning
Höststädning
Beskärning av buskar, häckar och träd
Lövkrattning
Gräsklippning
Nyplantering och omplantering
Bevattning
Och mycket annat…

Låter det som något intressant för dig och din rygg? Läs mer om våra avdragsgilla trädgårdstjänster på grontstockholm.se.

Trädgårdsskötsel, Grönt Stockholm
Trädgårdsdesign och skötsel, Stockholm

Trädgårdsarbete som ger rätt till RUT-avdrag

  • Gräsklippning, krattning, ogräsrensning, mossbekämpning, vattning och gödning av gräsmattor och rabatter
  • Klippning och uppgrävning av häckar, rosor och buskar
  • Beskärning och fällning av träd
  • Höstgrävning av trädgårdsland och hopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling samt kompostering och omgrävning av komposter
  • Stubbfräsning eller annat arbete med att ta bort stubbar
  • Flistuggning samt vedkapning och stapling av ved från träd som vuxit på tomten
  • Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
  • Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort