Green Little Fingers

 

Green Little Fingers är ett välgörenhetsprojekt (startat 2015) med syfte att skapa bättre utemiljöer för behövande barn. Genom trädgårdsdesign och uteplatser i olika former ges barnen möjlighet att läka emotionellt från svåra upplevelser.

Arbetet anpassas efter vad barnen och platsen behöver. Det kan vara en odling, en fotbollsplan, en plats för lek eller en fin plats för avkoppling. Oavsett i vilken form som trädgården blir så är tanken att den skall vara i terapeutiskt syfte.

Det första projektet, vid ett barnhem för f.d. gatubarn i Katmandu, har just slutföras. Läs gärna mer på greenlittlefingers.se och på Facebook.

Green Little Fingers, Luhbo